Termene util

Acest site vă oferă cele mai bune instrumente de recuperare a datelor ios. Vă punem la dispoziție informațiile și produsele disponibile pe acest site, sub rezerva următorilor termeni și condiții. Prin accesarea acestui site web, sunteți de acord cu acești termeni și condiții. SafeKit Studio își rezervă dreptul de a solicita toate căile de atac în lege și în echitate pentru orice încălcare a acestor termeni și condiții. Orice drepturi neacordate în mod expres în prezentul document sunt rezervate.

CONFIDENTIALITATE

ios-data-recovery.com vă ia în serios confidențialitatea personală. Nu distribuim nicio informație personală către terți. Există pericole inerente în utilizarea oricărui software disponibil pentru descărcare pe Internet, iar echoshare Studio vă recomandă să vă asigurați că înțelegeți complet toate riscurile înainte de a descărca oricare dintre software-uri (inclusiv fără limitare, infecția potențială a sistem prin viruși de computer și pierderea datelor). Sunteți singurul responsabil pentru protecția și backupul adecvat al datelor și echipamentelor utilizate în legătură cu oricare dintre Software.

IMAGINI

Toate siglele, ecranele de pornire, antetele paginilor, imaginile și graficele afișate pe acest site sunt mărci de servicii, mărci comerciale și / sau îmbrăcăminte comercială (colectiv, „mărci”) ale echoshare Studio sau ale terților săi licențiați. Cu excepția cazului în care este permis în mod expres aici, utilizarea, copierea, transmiterea, afișarea, modificarea sau distribuirea oricăror mărci sub orice formă sau prin orice mijloace fără permisiunea expresă scrisă a echoshare Studio este interzisă și poate încălca drepturile de autor, mărcile comerciale, confidențialitatea sau alte legi din Statele Unite și / sau alte țări.

DESPĂGUBIRE

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să mențineți echoshare Studio, afiliații săi și ofițerii, directorii, agenții și angajații acestora inofensivi pentru și împotriva oricăror pretenții, pierderi, daune, răspunderi, costuri și cheltuieli, inclusiv onorariile avocaților, care decurg din sau conexe la conținutul utilizatorului dvs., utilizarea site-ului sau încălcarea oricăruia dintre acești termeni.

PARERE

Orice comentarii sau materiale trimise către echoshare Studio, inclusiv feedback fără limitare, cum ar fi întrebări, comentarii, sugestii sau orice informații conexe referitoare la Software, acest site web sau orice alte produse, programe sau servicii ale echoshare Studio („Feedback”), vor fi considerate neconfidențiale. Echoshare Studio nu va avea nicio obligație de niciun fel cu privire la un astfel de feedback și va fi liber să reproducă, să utilizeze, să dezvăluie, să expună, să afișeze, să transforme, să creeze lucrări derivate și să distribuie feedback-ul către alții fără limitare și va fi liber să folosească orice idei , concepte, know-how sau tehnici conținute în astfel de Feedback pentru orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor care încorporează un astfel de Feedback.

REPRODUCTIONS

Orice reproducere autorizată a oricărei informații conținute aici trebuie să includă notificări privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte legende de proprietate ale echoshare Studio, pe orice copie a materialelor realizate de dvs. Licența pentru software și utilizarea acestui site web este guvernată de legile din Statele Unite.

DREPTURI DE AUTOR

Drepturile de autor asupra acestui site web (inclusiv fără limitare, text, grafică, sigle, sunete și software) sunt deținute și licențiate de echoshare Studio. Toate materialele conținute pe acest site sunt protejate de legislația internațională și drepturile de autor din Statele Unite și nu pot fi copiate, reproduse, distribuite, transmise, afișate, publicate adaptate sau tratate sub nici o formă sau prin niciun mijloc sau în niciun fel de suport, fără scrisul prealabil permisiunea echoshare Studio. Nu aveți dreptul să modificați sau să eliminați drepturile de autor sau alte notificări din copiile conținutului.